1 november 2020 Door admin 0

Uitzendbureau boete en verbod opleggen na slechte behandeling arbeidsmigrant

In veel gevallen gaat het niet goed met de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten in Nederland. Het team dat de uitzendbranche heft onderzocht op verzoek van het kabinet adviseert dat dit moet veranderen door strengere eisen te stellen aan de uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten.

Volgens het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten moeten uitzendbureaus verplicht een certificaat aanvragen. Dit certificaat kunnen ze alleen krijgen wanneer er voor een gezonde arbeidsrelatie gezorgd wordt en er netjes aan zaken zoals zorgverzekeringen en cao’s houden. Daarbij moeten uitzendbureaus volgens hen een bestuurlijke boete krijgen wanneer ze zich niet aan de regels houden. Ook willen ze een bestuursverbod invoeren dat moet voorkomen dat een malafide ondernemer, na het verliezen van een licentie, opnieuw een uitzendbureau kan stichten. Een ander advies is dat arbeidsgevallen direct gemeld moeten worden bij Inspectie SZW.

De problemen met arbeidsmigranten zijn vergroot door de coronacrisis. Het is nu nog veel te makkelijk om een uitzendbureau op te richten. Na de afschaffing van de vergunningsverplichting in 1998 zijn er nu in totaal zo’n 14.000 uitzendbureaus. Daarvan zijn er te veel kwaadwillende ondernemers.

Vanuit de uitzendbranche is er kritiek op het advies. Volgens hen zit dit advies vol met schijnoplossingen. Ze zitten niet op de invoering van een verplichte certificering te wachten. Ze zijn het ermee eens dat de positie van arbeidsmigranten verbeterd moet worden en dat malafide bureaus aangepakt moeten worden. Echter stellen ze dat met het advies de gehele sector wordt aangepakt, wat als gevolg kan hebben dat het werken met arbeidsmigranten ontmoedigd wordt.

Bron: RTL